ეე - ეროვნული ერთობა

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » ეე - ეროვნული ერთობა » თავდაცვ& » 7 აგვისტო


7 აგვისტო

Сообщений 1 страница 5 из 5

1

როგორ ფიქრობთ, შეიძლებოდა თუ არა 2008 წლის 7 აგვისტოს საქართველოს ტერიტორიაზე შემოჭრილი არცთუ მრავალრიცხოვანი რუსული არმიის დამარცხება? ვინ არის პასუხისმგებელი წაგებულ ომზე?

0

2

opicrebi sardloba da yvelaze nawildeba mgoni pasuxismgebloba xalxzec
http://image.geotorrents.com/images/km41zvj5j23rjv1baz.jpg

0

3

რუსული მრავალრიცხოვანი ჯავშანკოლონების გასანადგურებლად ყველა რესურსი არსებობდა მაგრამ არაფერი არ იყო კარგად დაგეგმილი.
უაზროდ გადაყრილი მილიონები წლების განმავლობაში მიზანმიმართულად რომ გამოგვეყენებინა მაგ ომისთვის უკეთ მომზადებული ვიქნებოდით,გამართული საჰაერო თავდაცვა გვექნებოდა და ჟანგიანი სუშკები ვეღარ დაგვასკლინტებდნენ

0

4

უმაღლესი მთავარსარდალები (სახელმწიფოს მეთაურები):

ა. ვერ შეძლეს სამხედრო მანქანის შექმნას
ბ. სამხედრო ელიტის ჩამოყალიბება
გ. არც ერთ არ ჰქონდა სამხედრო ძალაზე და მათ დანიშნულებაზე წარმოდგენა (თუნდაც პოლიტიკური თანამდებობის პირისათვის აუცილებელი მინიმალური სამხედრო ცოდნის დონეზე, პრიორიტეტი მათვის – პოლიციაა.)
დ. ვერ შეძლეს სახელმწიფო აპარატის, როგორც თავდაცვის ელემენტის, მომზადება
ე. წარმოდგენა არ ჰქონდა 21 საუკუნეში რეზერვის დანიშნულებაზე და მის საბრძოლო გამოყენებაზე.
ვ. საერთო წარმოდგენაც არ ქონდათ სამოქალაქო თავდაცვაზე და მოსახლეობის დაცვის მექანიზმებზე.

0

5

sheidzleboda normaluri xelmdzgvanelobis pirobebshi

0


Вы здесь » ეე - ეროვნული ერთობა » თავდაცვ& » 7 აგვისტო