ფორუმი ”ეროვნული ერთობა” წარმოადგენს ინფორმაციის მოპოვებისა და აზრთა უერთიერთგაცვლის ადგილს.

ფორუმზე იკრძალება:

1. ბილწსიტყვაობა;
2. რასების, ერების, რელიგიების და ადამიანების შეურაცხყოფა.
3. ჭორაობა.

ფორუმი ”ეროვნული ერთობა” მოუწოდებს დარეგისტრირებულ მომხმარებელს გამოაქვეყნოს საგანმანათლებლო-შემეცნებითი ხასიათის მასალები სხვადასხვა თემატურ განყოფილებებში.